Organisation

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter och två suppleanter.


Ordförande

 • Carl-Johan Norrbin

Vice ordförande

 • Henrik Sandström

Kassör

 • Peter Holmberg

Sekreterare

 • Mattias Holmberg

Ledamöter

 • Emil Printz

 • Jens Printz

 • Oskar Brännholm Kvenås

Suppleanter

 • Hampus Bergman Lahti

 • Johan Nilsson

Obs: Inloggning krävs

Revisorer

Av årsmötet förtroendevald revisor jämte suppleant.

Revisor

 • Tomas Johansson

Suppleant

 • Andreas Rutström

Valberedning

Två ledamöter varav en ordförande.

Ordförande

 • Mats Johansson

Ledamot

 • Christopher Eriksson Ask