Verksamhetsregler

Baserat på vilken typ av aktivitet föreningen genomför har vi regler våra medlemmar måste förhålla sig till.